پیشینه کاری آرتا الکترونیک

پیشینه کاری آرتا الکترونیک

آرتا الکترونیک در چندین زمینه فعالیت می کند که در زیر بخشی از این فعالیت ها را نام می بریم:

  • طراحی و ساخت کنترل های صنعتی، تجاری و خانگی
  • اتوماسیون صنعتی
  • ماشین سازی صنایع غذایی
  • ساخت انواع درایور و کنترلر های پیشرفته ویژه نورپردازی های LED به صورت سفارشی
  • بهینه سازی مصرف انرژی به وسیله اتوماسیون و هوشمندسازی
ChicFill-SA002
بورد کنترل اصلی آسانسور
Battery Charge Control Unit & DC UPS
2Time Controller For Dental Compressor
Sim800_Controller_1
Door Controller_Remote Learn
Main Power Control System Remote
Bojnourd Kargar Square