3channel Full Color RGB LED Driver 3x3

آرتا الکترونیک – درایور قدرتمند ال ای دی مدل ۳Channel Full Color RGB LED Driver

درایور قدرتمند ال ای دی

Power LED Controller & Driver

مدل: سه کانال تمام رنگ

Model: 3Channel – Full Color RGB LED Driver

3channel Full Color RGB LED Driver 3x3

این محصول به منظور کنترل سه کانال خروجی ال ای دی (RGB LED) به صورت تمام رنگ (Full Color) طراحی شده است.

از این درایور می توان در مکان هایی که نورپردازی رنگی (RGB) پیوسته و جداگانه انجام شده استفاده نمود.

فول کالر – تمام رنگ – Full Color به معنی نمایش هر یک از رنگ های فرعی به صورت Gray Scale می باشد.

توضیح کامل Gray Scale را می توانید در ۹ Channel Mono Color LED Driver ببینید.

توضیح کامل Full Color را می توانید در ۲۰ Channel Full Color RGB LED Driver ببینید.

با به کارگیری این کنترلر می توان شاهد جلوه های نوری بسیار زیبایی از جمله رفت و آمد، تغییر شدت و رنگ و بازی نور در محیط بود.

ویژگی های این محصول:

 • ریموت کنترل رادیویی
 • برنامه های کاری بسیار متنوع
 • ۳ کانال خروجی جداگانه
 • جریان خروجی بالا برای هر کانال
 • کنترل شدت نور
 • سرعت انجام برنامه ها
 • انتخاب برنامه ها
 • حافظه برای ذخیره همه تنظیمات کاربر
 • خاموش و روشن نمودن دستگاه به وسیله ریموت کنترل

* این سری از محصولات آرتا الکترونیک با نام بیژن یورد (Bijanyourd Co) به تولید رسیده است.

1Channel Full Color RGB LED Driver 3x15

آرتا الکترونیک – درایور قدرتمند ال ای دی مدل ۱Channel Full Color RGB LED Driver

درایور قدرتمند ال ای دی

Power LED Controller & Driver

مدل: یک کانال تمام رنگ

Model: 1Channel – Full Color RGB LED Driver

1Channel Full Color RGB LED Driver 3x15_new

این محصول به منظور کنترل یک کانال خروجی ال ای دی (RGB LED) به صورت تمام رنگ (Full Color) طراحی شده است.

از این درایور می توان در مکان هایی که نورپردازی رنگی (RGB) پیوسته و جداگانه انجام شده استفاده نمود.

فول کالر – تمام رنگ – Full Color به معنی نمایش هر یک از رنگ های فرعی به صورت Gray Scale می باشد.

توضیح کامل Gray Scale را می توانید در ۹ Channel Mono Color LED Driver ببینید.

توضیح کامل Full Color را می توانید در ۲۰ Channel Full Color RGB LED Driver ببینید.

با به کارگیری این کنترلر می توان شاهد جلوه های نوری بسیار زیبایی از جمله تغییر شدت و رنگ و بازی نور در محیط بود.

ویژگی های این محصول:

 • ریموت کنترل رادیویی
 • برنامه های کاری بسیار متنوع
 • جریان خروجی بالا برای هر رنگ
 • کنترل شدت نور
 • سرعت انجام برنامه ها
 • انتخاب برنامه ها
 • حافظه برای ذخیره همه تنظیمات کاربر
 • خاموش و روشن نمودن دستگاه به وسیله ریموت کنترل

* این سری از محصولات آرتا الکترونیک با نام بیژن یورد (Bijanyourd Co) به تولید رسیده است.

عکس های دیگر از این نوع درایور (مدل های ۱۲، ۳۶ و ۴۵ آمپری) که در این گروه تولیدی به انجام رسیده است را می توانید در اینجا ببینید:

1Channel Full Color RGB LED Driver 3x15_2

1Channel Full Color RGB LED Driver 3x4_old

1Channel Full Color RGB LED Driver 3x4

3Channel Mono Color LED Driver 3x15

آرتا الکترونیک – درایور قدرتمند ال ای دی مدل ۳Channel Mono Color LED Driver

درایور قدرتمند ال ای دی

Power LED Controller & Driver

مدل: سه کانال تک رنگ

Model: 3Channel – MonoColor LED Driver

3Channel Mono Color LED Driver 3x15

این محصول به منظور کنترل سه کانال خروجی ال ای دی (LED) طراحی شده است.

این درایور به صورت Gray Scale هر یک از کانال ها را راه اندازی می کند.

توضیح کامل Gray Scale را می توانید در ۹ Channel Mono Color LED Driver ببینید.

از این درایور می توان در مکان هایی که نورپردازی تک رنگ ناپیوسته و جداگانه انجام شده استفاده نمود.

با به کارگیری این کنترلر می توان شاهد جلوه های نوری زیبایی از جمله تغییر شدت نور در بخش های مختلف و رفت و آمد نور در محیط بود.

ویژگی های این محصول:

 • ریموت کنترل رادیویی
 • کنترل شدت نور
 • سرعت انجام برنامه ها
 • انتخاب برنامه ها
 • خاموش و روشن نمودن دستگاه به وسیله ریموت کنترل

* این سری از محصولات آرتا الکترونیک با نام بیژن یورد (Bijanyourd Co) به تولید رسیده است.

Single Channel Mono Color LED Driver

آرتا الکترونیک – درایور قدرتمند ال ای دی مدل ۱Channel Mono Color LED Driver

درایور قدرتمند ال ای دی

Power LED Controller & Driver

مدل: یک کانال تک رنگ

Model: 1Channel – Mono Color LED Driver

Single Channel Mono Color LED Driver

این محصول به منظور کنترل یک کانال خروجی ال ای دی (LED) به صورت گری اسکیل یا طیف خاکستری( Gray Scale ) طراحی شده است.

توضیح کامل Gray Scale را می توانید در ۹ Channel Mono Color LED Driver ببینید.

از این درایور می توان در مکان هایی که نورپردازی پیوسته و تک رنگ انجام شده استفاده نمود.

با به کارگیری این کنترلر می توان شاهد جلوه های نوری زیبایی در محیط بود.

ویژگی های این محصول:

 • ریموت کنترل رادیویی
 • کنترل شدت نور
 • سرعت انجام برنامه ها
 • انتخاب برنامه ها
 • خاموش و روشن نمودن دستگاه به وسیله ریموت کنترل

* این سری از محصولات آرتا الکترونیک با نام بیژن یورد (Bijanyourd Co) به تولید رسیده است.