دستگاه خوانش از راه دور کنتور برق مشترکین

آرتا الکترونیک بنا به سفارش شرکت توزیع برق استان … ( فعلا نمی توانیم نام استان را بیان کنبم )، اقدام به طراحی سیستم خوانش از راه دور کنتورهای برق نموده است.

این پروژه حدود ۳ ماه به طول انجامیده و هم اکنون در مرحله آزمایش نهایی می باشد.

این دستگاه، ویژگی های جالبی دارد که پس از آزمایش نهایی در صفحه مربوطه به توضیحات آن می پردازیم.