تغییرات در نمایشگر گاز مایع

تغییرات در طراحی نمایشگر دیجیتال گاز مایع

 

 

برای ساده تر شدن کار با این سیستم توسط کاربر، آرتا الکترونیک تغییراتی را در نرم افزار و سخت افزار دستگاه نمایشگر دیجیتال گاز مایع انجام داده است. ویژگی های تازه را در اینجا می توانید ببینید:

ویژگی های تازه:

  • تغییرات جزیی در نرم افزار دستگاه

  • تغییر در سخت افزار و بورد دستگاه

  • ساده تر شدن سیم بندی توسط کاربر

می توانید همه ویژگی های دستگاه را در اینجا ببینید.

 

تاریخ خبر: ۹۶/۰۵/۲۶